Husets regler

Foreningen Aktivitetshuset i Ry
Husregler:
 
Formål: Formålet er at drive ejendommen Skanderborgvej 44, Ry, som rammen for de tilknyttede foreninger.

Bestyrelsen: Alle foreninger i Aktivitetshuset har en repræsentant i Aktivitetshusets bestyrelse. Bestyrelsen mødes 1 gang om måneden (normalt 2. mandag i måneden. kl. 17.30) Der er mødeindkaldelse med dagsorden og referat.

Drift af ejendommen: Betales af Skanderborg kommune (kulturafdelingen) Herunder hører bl.a. el, vand, varme, ejendomsskatter og renovation.

Daglig vedligeholdelse: Foreningsfællesskabet står for rengøring inde og ude, samt almindelig vedligeholdelse. Rengøringsopgaven går på skift mellem foreningerne 1 gang om måneden. Inde og ude opgaver klares med et par arbejdslørdage.

Nye foreninger: Foreninger som tilsluttes fællesskabet i Aktivitetshuset, og som leverer aktiver til husets fælles bedste, kan ikke tage disse aktiver med ved fraflytning. Aktiverne betragtes som en fremtidig del af Aktivitetshuset.

Husregler: Aktivitetshuset er ansvarlig for husreglementet.